2013

Archívum » 2013

A Politikatudományi Szemle 2013-ban megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

 • 2013_4.jpg

  2013/4

  ABSTRACTS

  Pálné Kovács Ilona: Miért hagytuk, hogy így legyen? A területi decentralizációs reformok természetrajza Magyarországon
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 7-34. pp.¦ pdf

  Papp Zsófia: Kampány-perszonalizáció Magyarországon a képviselők szemével. Személy- és választókerület-központúság pártközpontú választási rendszerekben
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 37-56. pp.¦ pdf

  Jávor Benedek–Beke Zsolt: Résztvevők és apatikusak. Adalékok a társadalmi részvétel helyzetéhez Magyarországon
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 59-89. pp.¦ pdf

  Szabó Andrea–Kiss Balázs: Konfliktus és generáció. A generációs konfliktusok kutatásának fogalmi kiindulópontjai
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 97-115. pp.¦ pdf

  Róbert Péter–Valuch Tibor: Generációk a történelemben és a társadalomban
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 116-139. pp.¦ pdf

  Bene Márton: Az időskor politikai konstrukciója az on-line társalgások tükrében
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 140-160. pp.¦ pdf

  Bartha Attila–Tóth András: A magyar nyugdíjrendszer változásai politikatudományi perspektívából
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 161-183. pp.¦ pdf

  Sólyom Péter: Mintakeresők. Közszolgáltatási rendszerek a válság után
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 187-202. pp.¦ pdf

  Borbély Zoltán–Illés Gábor: Neokonzervativizmus ismeretelméleti nézőpontból
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 205-213. pp.¦ pdf

  Antal Attila: Röntgenfelvétel és diagnózis az alaptörvényről
  Politikatudományi Szemle XXII/4. ¦ 214-222. pp.¦ pdf

 • 2013_2.jpg

  2013/3


  ABSTRACTS

  Kiss Balázs: Érzelmek és politikatudomány
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 7-28. pp.¦ pdf

  Szabó Gábor: Alattvaló vagy polgár? A demokratikus legitimitásról etikai nézőpontból
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 29-47. pp.¦ pdf

  Antal Attila: Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 48-70. pp.¦ pdf

  Ágh Attila: Az Európai Unió közpolitikai rendszerének áttekintése: az uniós közpolitika és az uniós politika paradoxonjai
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 73-90. pp.¦ pdf

  Szabó Balázs: Az új parlamenti pártok szavazóbázisának jellemzői Budapest példáján
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 92-116. pp.¦ pdf

  Tóth Adrienn: Országos pártok – helyi önkormányzatok
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 117-137. pp.¦ pdf

  Csizmadia Ervin: Most akkor van irány?
  (Boda Zsolt–Körösényi András (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában?)
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 141-150. pp.¦ pdf

  Domonkos Endre: Geopolitikai irányzatok fejlődése a nemzetközi kapcsolatokban (Szilágyi István: Geopolitika)
  Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 151-159. pp.¦ pdf

 • 2013_2.jpg

  2013/2


  ABSTRACTS

  Csingár Péter: A védekezőképes demokrácia elmélete és gyakorlata
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 7-27. pp.¦ pdf

  Gyulai Attila: Kormányok és ciklusok
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 31-47. pp.¦ pdf

  Soós Eszter Petronella: A köztársaság-fogalom értelmezésének szintjei Franciaországban
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 51-69. pp.¦ pdf

  Boda Zsolt: Politikai vezetés és kollektív cselekvés
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 73-89. pp.¦ pdf

  Szűcs Anita: Locke relevanciája napjaink nemzetközi rendszerének értelmezésében – A liberális világállam megvalósulásának lehetősége
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 93-114. pp.¦ pdf

  Pál Gábor: A közpolitikai diskurzuselemzés perspektívái – Hozzászólás egy vitához
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 117-129. pp.¦ pdf

  Illés Gábor: A populizmusról másképp
  (Ernesto Laclau: A populista ész)
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 132-142. pp.¦ pdf

  Sebők Miklós: A jó kormányzás ötven árnyalata
  (Timothy Besley: A jó kormányzat politikai gazdaságtana)
  Politikatudományi Szemle XXII/2. ¦ 143-149. pp.¦ pdf

 • 2013_1.jpg

  2013/1


  ABSTRACTS

  Ványi Éva: Elitcsere és kései elitreprodukció. Kormányzati szereplők 1990–2010
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 7–28. pp.¦ pdf
   
  Horváth Szilvia: Politikai diskurzuselmélet és identitás
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 29–46. pp.¦ pdf
   
  Pócza Kálmán: A kormányzás angol mintája
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 47–67. pp.¦ pdf
   
  Pap Milán: „A nép és a szülőföld igaz szeretete” – A szocialista hazafi ság fogalma a Kádár-rendszerben
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 68–86. pp.¦ pdf
   
  Gyene Pál: A kirgiz parlamentáris kísérlet perspektívái – egy deviáns eset vizsgálata
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 87–116. pp.¦ pdf
   
  Gajduschek György: „Diskurzus” vagy „süket duma”? Gondolatok, megjegyzések Szabó Márton: Közpolitikai diskurzuselemzés c. dolgozatához
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 117–130. pp.¦ pdf
   
  Bozóki András: Diktátorok és lázadó civilek
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 131–148. pp.¦ pdf
   
  Bérces Viktor: Kulcsár Kálmán: Az új politikai rendszer és a magyar valóság  
  Politikatudományi Szemle XXII/1. ¦ 149–156. pp.¦ pdf