2010

Archívum » 2010

A Politikatudományi Szemle 2010-ben megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

 • 2010-4.jpg

  2010/4


  ABSTRACTS

   
  Meghalt Kulcsár Kálmán, akadémikus (1928–2010)
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 7–8. pp. ¦
  pdf
   
  VÁRNAGY RÉKA: Jelöltállítás a 2009-es európai parlamenti választásokon
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 9–24. pp. ¦
  pdf
   
  KÉRI LÁSZLÓ: Választási küzdelem verseny nélkül. Szempontok a 2010-es választási kampány politikai szociológiai leírásához
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 25–50. pp. ¦
  pdf
   
  DÚRÓ JÓZSEF: Euroszkepticizmus ma
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 53–85. pp. ¦
  pdf
   
  SZÜCS LÁSZLÓ GERGELY: Az emberi jogok státusza Habermas deliberatív demokráciaelméletében
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 89–105. pp. ¦
  pdf
   
  SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR: Napok romjai: diszkurzív politikatudományi esettanulmány a „Köztársaság napjáról”
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 109–130. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ MÁRTON: A magyar politikatudomány helyzete 2010-ben
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 133–148. pp. ¦
  pdf
   
  SZARKA EVELIN: A változó világ vizsgálata változó módszereket igényel
  Politikatudományi Szemle XIX/4. ¦ 151–158. pp. ¦
  pdf

 • 2010-3[1].jpg

  2010/3


  ABSTRACTS
   
  JENEI GYÖRGY: Kormányzati hatékonyság, teljesítőképesség és funkcióteljesítés
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 7–25. pp. ¦
  pdf
   
  EGEDY GERGELY: A neokonzervatív állam, Thatchertől Cameronig
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 26–44. pp. ¦
  pdf
   
  BODA ZSOLT – SCHEIRING GÁBOR: A közszolgáltatások politikai értelmezéséről.
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 45–64. pp. ¦
  pdf
   
  VASS LÁSZLÓ: A politika és a közigazgatás viszonya
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 65–80. pp. ¦
  pdf
   
  B. KELEMEN IDA: Női képviselők – női képviselet?
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 83–103. pp. ¦
  pdf
   
  POKOL BÉLA: A társadalomelmélet és társadalomtudományok kognitivitásának védelmében
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 107–113. pp. ¦
  pdf
   
  KARÁCSONY ANDRÁS: Paradigmaváltás a társadalomelméletben?
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 114–120. pp. ¦
  pdf
   
  BALOGH ISTVÁN: A társadalomelmélet normativitása és pozitivitása
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 121–131 pp. ¦
  pdf
   
  SÜMEGI ISTVÁN-BARISKA ISTVÁN: Krízis – és ami utána következik
  (Válság – világrendszer-szemléletben, Eredeti válságfelhalmozás Miszlivetz Ferenc, szerk., Savaria University Press, 2009)
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 135–142. pp. ¦
  pdf
   
  TAKÁCS PÉTER: Politika & per – politikai per?
  (Pruzsinszky Sándor: Hatalom és hóhérbárd. Felségsértési perek az újkori Európában 1534–1938. Bp. Argumentum, 2009. 318. old.)
  Politikatudományi Szemle XIX/3. ¦ 143–152. pp. ¦
  pdf

 • 2010-2.jpg

  2010/2


  ABSTRACTS

  BOZÓKI ANDRÁS: A magyar demokratikus ellenzék: önreflexió, identitás és politikai diskurzus
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 7–45. pp. ¦
  pdf
   
  HORVÁTH PÉTER: Ki kormányozzon? Választói preferenciák és kormányalakítás Magyarországon, 1990–2009
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 49–75. pp. ¦
  pdf
   
  HEINO NYYSSÖNEN: Fajdkakasok, manók és vámpírok.
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 77–94. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ GABRIELLA: Az európai nyilvánosság mibenlétéről
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 94–109. pp. ¦
  pdf
   
  MIKECZ DÁNIEL: Az ellenállás kultúrája Kultúra, identitás a mozgalomkutatás irodalmában
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 110–126. pp. ¦
  pdf
   
  NIZÁK PÉTER: A nagykorú magyar civil társadalom
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 129–136. pp. ¦
  pdf
   
  DOMANICZKY ENDRE: Civil kurázsi
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 137–144. pp. ¦
  pdf
   
  LUKÁCSI TAMÁS: Arisztotelész az amerikai oligarchiáról
  Politikatudományi Szemle XIX/2. ¦ 147–153. pp. ¦
  pdf

 • 2010-1.jpg

  2010/1


  ABSTRACTS
   
  ENYEDI ZSOLT és FERNANDO CASAL BÉRTOA: Pártverseny-mintázatok Kelet-Közép-Európában (1990–2008)
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 7–30. pp. ¦
  pdf

  BALOGH ISTVÁN: Politikai társadalomelmélet (Vázlat a társadalomelméleti paradigmák történeti változásáról)
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 31–64. pp. ¦
  pdf
   
  BALÁZS ZOLTÁN: Menczer Béla gondolkodása és a magyar konzervatizmus hagyománya
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 67–93. pp. ¦
  pdf
   
  KARÁCSONY GERGELY–RÓNA DÁNIEL: A Jobbik titka. A szélsőjobb magyarországi megerősödésének lehetséges okairól
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 94–123. pp. ¦
  pdf
   
  GAJDUSCHEK GYÖRGY: A „Run like a business”-jelszó ideológia-kritikája
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 125–149. pp. ¦
  pdf
   
  NAGY ÁDÁM–MARUZSA ZOLTÁN: Neokorporatizmus vagy forráselosztás?
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 151–157. pp. ¦
  pdf
   
  KÁKAI LÁSZLÓ: Civil társadalom: van-e visszaút a polgári civil társadalom felé?
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 158–165. pp. ¦
  pdf
   
  SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR: A most már nem annyira ismeretlen korona
  Politikatudományi Szemle XIX/1. ¦ 167–174. pp. ¦
  pdf