2008

Archívum » 2008

A Politikatudományi Szemle 2008-ban megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

 • 2008/4


  ABSTRACTS
   
  BODA Zsolt - Bella Györgyi - Pató Zsuzsanna: Magyarország a nemzetközi környezetpolitikában
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 7–31. pp. ¦ pdf

  SZŰCS Zoltán Gábor: "Históriai jogi alapra helyezkedtünk". Diszkurzív politológiai esettanulmány
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 35–54. pp. ¦ pdf

  SZABÓ Gabriella: Internetes portálok médiaszociológiai és politológiai elemzése
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 57–76. pp. ¦ pdf

  MERKOVITY Norbert: Politikai kommunikáció és politikai marketing
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 78–100. pp. ¦ pdf

  Miroslav NOVÁK: Raymond Aron - A cseh eurorealizmus egyik forrása
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 104–118. pp. ¦ pdf

  RÓNA Dániel: A törésvonal fogalma a politikatudományban
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 121–144. pp. ¦ pdf

  MESZERICS Tamás: Demokratikus-e a felhatalmazáselmélet? Megjegyzések Körösényi András tanulmányához
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 147–159. pp. ¦ pdf

  KÖRÖSENYI András: A felhatalmazáselmélet védelmében. Válasz Meszerics Tamás kritikájára
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 161–172. pp. ¦ pdf

  GULYÁS Emese: Fogyasztópolgár: hatékony politikai jelszó vagy beágyazott társadalmi jelenség?
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 175–182. pp. ¦ pdf
   
  BODNÁR-KIRÁLY Tibor - Nagy Ágoston: Egy különös eszmetörténeti kiméra
  Politikatudományi Szemle XVII/4. ¦ 183–191. pp. ¦ pdf

 • 2008/3


  ABSTRACTS
   
  ÁGH Attila: Társadalmi közép és társadalmi kapacitás
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 7–33. pp. ¦ pdf

  JÁVOR Benedek - Németh Krisztina: Reformok, megszorítások és a környezetvédelem hatósági rends
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 35–60. pp. ¦ pdf

  KAS Kinga: Alternatív vitarendezés és foglalkoztatási konfliktusok
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 61–83. pp. ¦ pdf
   
  SCHEIRING Gábor: Seattle nyomában
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 88–107. pp. ¦ pdf
   
  SZALAI Erzsébet: A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 111–126. pp. ¦ pdf
   
  BODA Zsolt: Értelmiség és kritika
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 127–134. pp. ¦ pdf
   
  CSIZMADIA Ervin: Két értelmiség Magyarországon
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 135–138. pp. ¦ pdf
   
  KOVÁCH Imre: Széljegyzetek Szalai Erzsébet dolgozatához
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 141–145. pp. ¦ pdf
   
  SZOBOSZLAI György: A rendszerváltás modelljének kudarca és az elitek felelőssége
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 147–154. pp. ¦ pdf
   
  TÖLGYESSY Péter: Értelmiség és rendszerváltás
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 155–160. pp. ¦ pdf
   
  SZALAI Erzsébet: Rendszerváltás és az értelmiség útja... Merre is?
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 161–169. pp. ¦ pdf
   
  JÓZSA Zoltán: Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon
  Politikatudományi Szemle XVII/3. ¦ 173–179. pp. ¦ pdf

 • 2008/2


  ABSTRACTS
   
  KÖRÖSÉNYI András - Tóth Csaba - Török Gábor: Ki a politológus? Tudós, elemző és más
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 7-27. pp. ¦ pdf

  CSIZMADIA Ervin: A politikai elemzés mibenléte
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 29–47. pp. ¦ pdf

  Heino NYYSSÖNEN: 1956 jelentése. A politikai analógiák szerepe a múlt megértésében
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 51–68. pp. ¦ pdf

  MIKECZ Dániel: A dinnye a héjától. A bal-jobb vita a magyar alternatív mozgalmon belül
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 71–97. pp. ¦ pdf

  RÓNAY Miklós: Állam, egyház, politikatudomány. Nemzetközi és szubállami mechanizmusok összefüggései
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 101–123. pp. ¦ pdf

  KURTÁN Sándor: Tanulmányozzuk-e James Bondot? Politikatudomány és titkosszolgálat
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 125–142. pp. ¦ pdf

  KISS Csilla: From Transition to Globalization
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 145–152. pp. ¦ pdf

  KOVÁCS Zsuzsanna: Társadalmunk különböző nézőpontokból
  Politikatudományi Szemle XVII/2. ¦ 153–163. pp. ¦ pdf

 • 2008/1


  ABSTRACTS
   
  SZABÓ Máté: A szocializmus kritikája a magyar ellenzék irányzatainak gondolkodásában (1968-1988)
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 7–36. pp. ¦ pdf

  BÖRÖCZ József: A Nagy Hálózati Játszma
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 41–63. pp. ¦ pdf

  MÁNDI Tibor: Realizmus, idealizmus és "neorealizmus"
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 65-79. pp. ¦ pdf

  GRESKOVITS Béla: Gazdasági nehézségek és politikai egyensúlyvesztés Kelet-Közép-Európában
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 81–94. pp. ¦ pdf

  ÁGH Attila: Kitekintés a kelet-közép-európai konszolidációra: Csatlakozás utáni válság Magyarországon
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 95–111. pp. ¦ pdf

  BALÁZS Zoltán: Politikai bizalmi válság
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 114–129. pp. ¦ pdf

  G. FODOR Gábor: Jó és rossz kormányzás Magyarországon
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 131–144. pp. ¦ pdf

  SZABADFALVI József: A megosztó válság
  Politikatudományi Szemle XVII/1. ¦ 147–155. pp. ¦ pdf