1999

Archívum » 1999

A Politikatudományi Szemle 1999-ben megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

 • 1999/4


  ABSTRACTS
   
  PACZOLAY PÉTER: Az Európai Közösségek Bíróságainak politikai legitimációja
  Politikatudományi Szemle VIII/4. ¦ 5–22. pp. ¦
  pdf
   
  PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Az etnicitás, mint a politikai képviselet alapja
  Politikatudományi Szemle VIII/4. ¦ 22–48. pp. ¦
  pdf
   
  ILONSZKI GABRIELLA – KURTÁN SÁNDOR: A magyar parlamenti elitek: demokratizálódás és elitváltás
  Politikatudományi Szemle VIII/4. ¦ 49–80. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ MÁRTON: Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években
  Politikatudományi Szemle VIII/4. ¦ 80–94. pp. ¦
  pdf
   
  CSIZMADIA ERVIN: Az agytrösztök és a politikai versenyképesség
  Politikatudományi Szemle VIII/4. ¦ 95–106. pp. ¦
  pdf
   
  GULYÁS MÓNIKA: A népszavazás intézménye – történeti-összehasonlító perspektívában
  Politikatudományi Szemle VIII/4. ¦ 107–132. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ MÁTÉ: Civil társadalom, civil kezdeményezések, nonprofit szektor
  Politikatudományi Szemle VIII/4. ¦ 133–144. pp. ¦
  pdf

 • 1999/3


  ABSTRACTS
   
  FRIEDBERT W. RÜB: Az állami intézmények kiépülése a posztkommunista demokráciákban
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 5–30. pp. ¦
  pdf
   
  INGRID VAN BIEZEN: Pártok az új demokráciákban
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 31–54. pp. ¦
  pdf
   
  FRICZ TAMÁS: Önkorlátozó és önfelértékelő pártrendszerek
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 55–76. pp. ¦
  pdf
   
  KISS BALÁZS: Álláspontok a marketing politikára való alkalmazhatóságáról
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 76–90. pp. ¦
  pdf
   
  VASS LÁSZLÓ: Közpolitika és magyarországi környezete
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 91–106. pp. ¦
  pdf
   
  FÁBIÁN GYÖRGY: A magyar választási rendszer kelet-közép-európai összehasonlításban
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 107–126. pp. ¦
  pdf
   
  TARDOS RÓBERT: Agyak, trösztök, hálózatok
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 127–134. pp. ¦
  pdf
   
  JEAN-YVES POTEL: Közép-Európa politikai újjászerveződése
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 135–144. pp. ¦
  pdf
   
  BÉNDEK PÉTER: Tamás Gáspár Miklós valóságpoéziséről
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 145–164. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ TIBOR: Franciaország politikatörténetéről és a francia politikatudományról
  Politikatudományi Szemle VIII/3. ¦ 165–172. pp. ¦
  pdf

 • 1999/2


  ABSTRACTS
   
  LAURENCE WHITEHEAD: A demokratizálódás drámája
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 5–30. pp. ¦
  pdf
   
  TŐKÉS RUDOLF: Intézményalkotás Magyarországon: elemzési szempontok és alkotmányos modellek, 1989-1990
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 31–64. pp. ¦
  pdf
   
  ÁGH ATTILA: Önkormányzatiság a magyar demokratizálásban: helyi önkormányzatok és alkalmazkodás az EU-hoz
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 65–94. pp. ¦
  pdf
   
  SIMON JÁNOS: Két lábon álló demokrácia, avagy mit jelent a politikai elit számára a baloldal és a jobboldal?
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 95–116. pp. ¦
  pdf
   
  MÁNDI TIBOR: Angolszász konzervativizmus Magyarországon?
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 117–120. pp. ¦
  pdf
   
  TÖRÖK GÁBOR: Agy, de nem agytröszt
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 121–124. pp. ¦
  pdf
   
  DESSEWFFY TIBOR: Politikusok és agytrösztök
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 125–130. pp. ¦
  pdf
   
  BALOGH ISTVÁN: A politikatudomány Magyarországon az 1990-es években
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 131–142. pp. ¦
  pdf
   
  CSIZMADIA ERVIN: A diskurzus mint hatalmi küzdelem
  Politikatudományi Szemle VIII/2. ¦ 143–152. pp. ¦
  pdf

 • 1999/1


  ABSTRACTS
   
  BAYER JÓZSEF: Globalizáció, európai integráció és nemzeti identitás
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 5–22. pp. ¦
  pdf
   
  MACHOS CSILLA: A magyar pártok alapszabályai és szervezeti típusai
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 23–66. pp. ¦
  pdf
   
  RÓBERT PÉTER: Osztály és párt Magyarországon – három választás után
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 67–96. pp. ¦
  pdf
   
  SZOBOSZLAI GYÖRGY: Van-e hiteles politológiai magyarázat az 1998-as választás eredményeire?
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 97–106. pp. ¦
  pdf
   
  BOROS LÁSZLÓ: Szakértők, agytrösztök, hívők a pártokban és a pártok mögött
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 107–116. pp. ¦
  pdf
   
  KŐRŐSÉNYI ANDRÁS: A fogalomhasználat állatorvosi lova
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 117–122. pp. ¦
  pdf
   
  BÉNDEK PÉTER: Rawls konstruktivizmusáról
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 123–132. pp. ¦
  pdf
   
  LÖFFLER TIBOR: Elmélet és módszertan a legitimációkutatásban
  Politikatudományi Szemle VIII/1. ¦ 133–150. pp. ¦
  pdf