1997

Archívum » 1997

A Politikatudományi Szemle 1997-ben megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

 • 1997/4


  ABSTRACTS
   
  ERŐS FERENC – MURÁNYI ISTVÁN –JANA PLICHTOVÁ – VARGA RITA: A társadalmi átalakulás és a demokrácia szociális reprezentációja öt posztkommunista országban
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 5–26. pp. ¦
  pdf
   
  CSIGÓ PÉTER: A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 27–58. pp. ¦
  pdf
   
  FRICZ TAMÁS – JOHANCSIK JÁNOS: Pártok és választópolgárok kapcsolattartása
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 59–88. pp. ¦
  pdf
   
  BALOGH ISTVÁN: A diszkurzív politika a tudományos diskurzusban
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 89–98. pp. ¦
  pdf
   
  BÉNDEK PÉTER: Fogalmi politizálás nélkül
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 99–102. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ MÁRTON: Lehetséges-e diszkurzív politológia?
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 103–118. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ CSILLA: Tallózás a francia politikatudomány pártelméleti irodalmából
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 119–142. pp. ¦
  pdf
   
  ENYEDI ZSOLT: Bevezetés a politikatudományba
  Politikatudományi Szemle VI/4. ¦ 143–147. pp. ¦
  pdf

 • 1997/3


  ABSTRACTS
   
  MARY KALDOR – IVAN VEJVODA: Az Európai Unióhoz csatlakozás feltételei: demokratizálása közép- és kelet-európai országokban
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 5–30. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ ILDIKÓ – ÖRKÉNY ANTAL: Magyar középiskolások politikai ismeretei és érzelmei
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 31–70. pp. ¦
  pdf
   
  HUSZ DÓRA: Elit-játszmák: A posztkommunista elitek kialakulása
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 71–104. pp. ¦
  pdf
   
  KÜRTI LÁSZLÓ: A politikai hatalom szimbolikus teréről
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 105–112. pp. ¦
  pdf
   
  LÁNYI GUSZTÁV: A politikatudomány diszkurzív fordulata – pszichológia nélkül?
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 113–122. pp. ¦
  pdf
   
  CS. KISS LAJOS: A tudományos és a politikai diskurzus „határvitája”
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 123–132. pp. ¦
  pdf
   
  VARGA TAMÁS: A politikai kultúra fogalma és értelmezései a magyar politikatudományban
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 133–168. pp. ¦
  pdf
   
  BALÁZS ZOLTÁN: Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története I. kötet
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 169–172. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ TIBOR: A politikai filozófia múltja, jelene és jővője
  Politikatudományi Szemle VI/3. ¦ 173–176. pp. ¦
  pdf

 • 1997/2


  ABSTRACTS
   
  WOLFGANG J. MERKEL: Elmélyíteni és kiszélesíteni? Az európai integráció korlátai
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 5–32. pp. ¦
  pdf
   
  TÓKA GÁBOR: Társadalmi egyelőség a választói viselkedésben
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 33–46. pp. ¦
  pdf
   
  PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: lokális és regionális politika
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 47–69. pp. ¦
  pdf
   
  SOÓS EDIT: A településközi együttműködés eredményei Csongrád-megyében
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 70–84. pp. ¦
  pdf
   
  MURÁNYI ISTVÁN: Lakossági vélemények egy önkormányzatról
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 85–96. pp. ¦
  pdf
   
  HAÁSZ JÁNOS – HORVÁTH RICHÁRD – TÓTH TÜNDE: Borsodi fiatalok és a lokális politika
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 97–104. pp. ¦
  pdf
   
  FRIVALDSZKY JÁNOS: A politikai diskurzus és korlátai
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 105–111. pp. ¦
  pdf
   
  FRICZ TAMÁS: A diskurzus politikája
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 112–120. pp. ¦
  pdf
   
  POKOL BÉLA: Válasz két bírálatra
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 121–126. pp. ¦
  pdf
   
  KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: A funkcionalista rendszerelmélet korlátai
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 127–131. pp. ¦
  pdf
   
  GYŐRFI TAMÁS: Az alapjogi réteg problémája
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 132–136. pp. ¦
  pdf
   
  IVAN GRDESIC: A politikatudomány fejlődése Horvátországban
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 137–154. pp. ¦
  pdf
   
  LÖFFLER TIBOR: Történetírás és politikatudomány
  Politikatudományi Szemle VI/2. ¦ 155–170. pp. ¦
  pdf

 • 1997/1


  ABSTRACTS
   
  BIHARI MIHÁLY: A képviselők összeférhetetlensége és a hatalommegosztás
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 5–17. pp. ¦
  pdf
   
  ADOLF BIBIC: Konfliktus és konszenzus, pluralizmus és korporatizmus az új demokráciákban
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 18–21. pp. ¦
  pdf
   
  ÁGH ATTILA: A magyar munkáltató szervezetek mint közpolitikai szereplők
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 22–41. pp. ¦
  pdf
   
  G. MÁRKUS GYÖRGY: A törésvonalak három családja a kelet-közép-európai pártrendszerekben
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 42–54. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ MÁTÉ: Erőszakos kirekesztés avagy multikulturális tolerancia?
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 55–97. pp. ¦
  pdf
   
  BOZÓKI ANDRÁS: Mozgalmi-értelmiségi politika a rendszerváltás után: a Demokratikus Charta
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 98–136. pp. ¦ pdf
   
  KISS BALÁZS: A politika a jelek korában
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 137–146. pp. ¦
  pdf
   
  KARÁCSONY ANDRÁS: A politika grammatikájáról
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 147–152. pp. ¦
  pdf
   
  LÁNYI GUSZTÁV: Pszichológia és politika
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 153–168. pp. ¦
  pdf
   
  SZILÁGYI IMRE: Az átalakulás kelet-európai forgatókönyvei
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 169–173. pp. ¦
  pdf
   
  BOZÓKI ANDRÁS: A kialkudott szabadság
  Politikatudományi Szemle VI/1. ¦ 174–78. pp. ¦
  pdf