1993/1

Archívum » 1993 » 1993/1

II. évfolyam, 1993/1. szám

<< Előző szám ¦ Következő szám >>

 

ABSTRACTS
 
KULCSÁR KÁLMÁN: A „jog uralma” és a magyar alkotmánybíráskodás
Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 5–38. pp. ¦
pdf
 
HALMAI GÁBOR: Párt, állam, jog
Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 39–60. pp. ¦
pdf
 
POKOL BÉLA: A hivatásos politikus
Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 61–78. pp. ¦
pdf
 
GYŐRIVÁNYI GÁBOR: A rendszerváltozás játékai
Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 79–103. pp. ¦
pdf
 
VITA
Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 104–146. pp. ¦
pdf
A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNY HELYZET
ÁGH ATTILA: A koraérettség dilemmái
BIHARI MIHÁLY: Mérlegen a politikatudomány
TŐKÉS RUDOLF: Magyar politológia. Vélemények Amerikából
ELNÖKI VAGY PARLAMENTÁRIS RENDSZER?
FARAGÓ BÉLA: Kell-e választani?
GEORG BRUNNER: Az új demokráciák Kelet-Európában
LAURENCE WHITEHEAD: Kormányforma és hagyományok
 
GÖRÖG TIBOR: Politikatudomány a mai Oroszországban
Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 147–170. pp. ¦
pdf
 
A.GERGELY ANDRÁS: A „civil társadalom” hazai irodalmáról
Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 171–182. pp. ¦
pdf