1993

Archívum » 1993

A Politikatudományi Szemle 1993-ban megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

 • 1993/4


  ABSTRACTS

   
  KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: Kié a hatalom?
  Politikatudományi Szemle II/4. ¦ 5–20. pp. ¦
  pdf
   
  ENYEDI ZSOLT: pillér és szubkultúra
  Politikatudományi Szemle II/4. ¦ 21–50. pp. ¦
  pdf
   
  ALFRED STEPAN – CINDY SKACH: Alkotmányos keretek és a demokrácia megszilárdulása
  Politikatudományi Szemle II/4. ¦ 51–71. pp. ¦
  pdf
   
  VITA
  KOVÁCS IMRE ÉS A NÉPI MOZGALOM
  Politikatudományi Szemle II/4. ¦72–103. pp. ¦
  pdf
  SZABÓ A. FERENC: Kovács Imre és a politikatudomány
  TÓTH PÁL PÉTER: A népi mozgalom történeti hátteréről
  GYURÁCZ FERENC: A „populizmus” külföldi értelmezéseiről
  PÁRTOK ÉS VÁLASZTÓK
  Politikatudományi Szemle II/4. ¦ 104–142. pp. ¦
  pdf
  GAZSÓ FERENC- GAZSÓ TIBOR: Választói magatartás és pártreferenciák Magyarországon
   
  DAG ANCKAR: Skandináv politikatudomány
  Politikatudományi Szemle II/4. ¦ 143–166. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ MÁRTON: A rendszerváltozás szemantikája
  Politikatudományi Szemle II/4. ¦ 167–182. pp. ¦
  pdf

 • 1993/3


  ABSTRACTS
   
  ARATÓ ANDRÁS: Forradalom, restauráció és legitimáció
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 5–44. pp. ¦
  pdf
   
  SZABÓ MÁTÉ: A társadalmi mozgalmak szektora és a tiltakozás kultúrája Magyarországon
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 45–70. pp. ¦
  pdf
   
  BRONISZLAW MISZTAL: A tiltakozás politikája – Lengyelország és Magyarország
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 71–93. pp. ¦
  pdf
   
  VITA
  POLITIKAI POLARIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 94–114. pp. ¦
  pdf
  KÖRÖSÉNYI ANDRÁS: Bal és jobb. Az európai és a magyar politikai paletta
  EZREDVÉGI SZCENÁRIÓ
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 115–123. pp. ¦
  pdf
  GOMBÁR CSABA: Megjegyzés Lengyel László „Útközben” című írásához
  LENGYEL LÁSZLÓ: Válasz – felelet nélkül
  AZ ÁLLAM SEMLEGESSÉGE
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 124–146. pp. ¦
  pdf
  HUORANSZKI FERENC: Mivel nem azonos a semlegesség?
  PACZOLAY PÉTER: Az állam semlegességének mítosza
  BRAGYOVA ANDRÁS: Semlegesség – pártatlanság - elfogulatlanság
   
  ILONSZKI GABRIELLA: A politikatudomány múltja és jelene Nagy-Britanniában
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 147–164. pp. ¦
  pdf
   
  BOZÓKI ANDRÁS: Racionalizálható-e a csoda?
  Politikatudományi Szemle II/3. ¦ 165–188. pp. ¦
  pdf

 • 1993/2


  ABSTRACTS
   
  HELLER ÁGNES: A”politikai” fogalmának újragondolása
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦ 5–18. pp. ¦
  pdf
   
  SZALAI ERZSÉBET: A hatalom szerkezete Magyarországon a politikai rendszerváltás után
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦ 19–40. pp. ¦
  pdf
   
  TÓTH ISTVÁN JÁNOS: Gazdasági érdekszervezetek és érdekérvényesítési módszerek a gazdasági átmenetben 1990-1992
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦ 41–73. pp. ¦
  pdf
   
  VITA
  CIVIL TÁRSADALOM KELET-EURÓPÁBAN
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦ 74–90. pp. ¦
  pdf
  MOLNÁR MIKLÓS: A demokrácia hajnalodik Keleten
  OPPONENSI VÉLEMÉNYEK
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦ 91–111. pp. ¦
  pdf
  EZREDVÉGI SZCENÁRIÓK
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦ 112–134. pp. ¦
  pdf
  LENGYEL LÁSZLÓ: Útközben
  A POLITIKATUDOMÁNY HELYZET
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦13 5–158. pp. ¦
  pdf 1.pdf 2.
  POKOL BÉLA: Professzionalizálódás, értelmiség és politika
  LÁNCZI ANDRÁS: A politikatudomány állapotáról
  CSIZMADIA ERVIN: A magyar politikatudomány – múlt nélküli jelen?
   
  SZILÁGYI ISTVÁN: Politikatudomány Spanyolországban
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦1 59–174. pp. ¦
  pdf
   
  BECSKEHÁZI ATTILA: A politikai kultúra
  Politikatudományi Szemle II/2. ¦17 5–188. pp. ¦
  pdf

 • 1993/1


  ABSTRACTS

   
  KULCSÁR KÁLMÁN: A „jog uralma” és a magyar alkotmánybíráskodás
  Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 5–38. pp. ¦
  pdf
   
  HALMAI GÁBOR: Párt, állam, jog
  Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 39–60. pp. ¦
  pdf
   
  POKOL BÉLA: A hivatásos politikus
  Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 61–78. pp. ¦
  pdf
   
  GYŐRIVÁNYI GÁBOR: A rendszerváltozás játékai
  Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 79–103. pp. ¦
  pdf
   
  VITA
  Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 104–146. pp. ¦
  pdf
  A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNY HELYZET
  ÁGH ATTILA: A koraérettség dilemmái
  BIHARI MIHÁLY: Mérlegen a politikatudomány
  TŐKÉS RUDOLF: Magyar politológia. Vélemények Amerikából
  ELNÖKI VAGY PARLAMENTÁRIS RENDSZER?
  FARAGÓ BÉLA: Kell-e választani?
  GEORG BRUNNER: Az új demokráciák Kelet-Európában
  LAURENCE WHITEHEAD: Kormányforma és hagyományok
   
  GÖRÖG TIBOR: Politikatudomány a mai Oroszországban
  Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 147–170. pp. ¦
  pdf
   
  A.GERGELY ANDRÁS: A „civil társadalom” hazai irodalmáról
  Politikatudományi Szemle II/1. ¦ 171–182. pp. ¦
  pdf